Meer informtie over de petitie

Periodieke hersteltoeslag slachtoffers geweld in de jeugdzorg, toegekend als jeugdzorgletsel
In februari 2020 was er een vervolg lotgenotenbijeenkomst van slachtoffers geweld in de jeugdzorg van de commissie De Winter. Ministers De Jonge en Dekker lieten toen weten dat er een eenmalige compensatieregeling komt van € 5000,00 per persoon voor de slachtoffers van het ´Geweld in de Jeugdzorg´.

Logisch dat lotgenoten teleurgesteld en verontwaardigd waren over de eenmalige compensatie omdat het geen recht doet aan erkenning en genoegdoening van hun gestolen jeugd en hun verdere ontwikkeling.

Ook in de brief van 16 maart 2020 van Het Koershuis i. o. wordt gesteld dat dit bedrag te algemeen en te summier is. De commissie De Winter heeft geen financiële aanbeveling gegeven omdat zij ons geen valse hoop wilden geven.

Het voelde alsof de ernstige, traumatische gevolgen van het geweld werden ‘afgekocht’ met een fooi. Voor de zoveelste keer werd er weggekeken om erkend te worden als lotgenoot.

Levenslange beschadiging
Het onderzoek naar geweld in de Jeugdzorg van de commissie De Winter heet niets voor niets ‘Onvoldoende beschermd ‘. Jeugdzorg was geen veilige haven. In plaats daarvan, het oplopen van traumatische ervaringen, de ontwikkeling van psychotrauma.
Deze schokkende periode is een bepalende ervaring voor je verdere leven zoals:
– Ongewilde en terugkerende herbeleving uit de tijd van de jeugdzorg
– Bindingsangst en hechtingsproblemen.
– Van overleven tot doodsverlangen.
– Langdurige professionele ondersteuning van psychologische of psychiatrische hulp om grip te krijgen en te houden op het leven.

Periodieke financiële hersteltoeslag slachtoffers geweld in de jeugdzorg, toegekend als jeugdzorgletsel
Deze petitie wil recht doen aan de slachtoffers door een maandelijkse periodieke financiële hersteltoeslag voor de rest van je leven, toegekend als het jeugdzorgletsel. Waarin ook mentale- en fysieke schade door psychotrauma wordt meegenomen.

De voorgestelde eenmalige € 5000,00 van minister Dekker en De Jonge zien we als een schadeloosstelling uit de periode van de jeugdzorg die uitgekeerd wordt naast de periodieke hersteltoeslag, toegekend als jeugdzorgletsel.

Jeugdzorgletsel
Het jeugdzorgletsel is een belastingvrije toeslag en wordt niet mee berekend voor het vaststellen van de hoogte van huur-, zorg- en andere toeslagen en wordt niet verrekend met schulden. Mentale en fysieke schade door psychotrauma hoort ook in het jeugdzorgletsel. Voor de toekenning van dit jeugdzorgletsel aan een lotgenoot hoeft geen bewijslast geleverd te worden. Ook geldt geen verjaringstermijn.

We maken ons sterk, met z’n allen, als lotgenoten, als lotgenotengroepen!

Ondersteun dit initiatief jeugdzorgletsel. De levenslange beschadigingen van zovelen vereist een jeugdzorgletsel. Niet alleen een eenmalige regeling en zeker niet als fooi.

We gaan met deze petitie naar de Tweede Kamer!

Met duizenden handtekeningen van vooral lotgenoten, hun kinderen, hun vrienden en verdere families!

Er moet naar ons worden geluisterd! We willen in gesprek met de Ministers!

Klik hier en teken de Petitie!!

Meike Pangkey
Onafhankelijk lotgenoot, ervaringsdeskundige